Hervormde Gemeente Goudswaard

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

Naast de zondagse diensten zijn er doordeweeks tal van activiteiten zoals de kinderclub, vrouwenvereniging, Bijbelkring, jeugdvereniging en catechisaties. Alle activiteiten binnen onze gemeente hebben als doel dat jongeren, kinderen en ouderen, Jezus Christus leren kennen en Hem zullen dienen en volgen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joh. 3 : 16).

Welkom in de kerk!


gemeente barbecue

zaterdag 31 augustus vanaf 16.00 uur

Van harte welkom in de tuin van de familie Kranenburg aan de Sluisjesdijk in Piershil.
In verband met de inkopen willen we vragen of u zich uiterlijk één week van tevoren wilt aanmelden (uiteraard mag het ook direct) bij Joske van Hattum via 06-14968523 of joskevanhattum@hotmail.com

Het wordt altijd erg gewaardeerd wanneer u een bijdrage wilt leveren door het maken van een gerecht, zoals een salade, pastasalade, fruitsalade, smeersels enzovoorts. Ook dit kan aan Joske worden doorgegeven.

Om de kosten te financieren, vragen we om een bijdrage. Als richtprijs is €5,- voor jongeren en volwassenen en €3,50 voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Meer vragen of opmerkingen? Neem contact op met Joske.


Help mee

in het bekostigen van een pilotenopleiding

Lees meer


Live meeluisteren
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster