Hervormde Gemeente Goudswaard

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

Naast de zondagse diensten zijn er doordeweeks tal van activiteiten zoals de kinderclub, vrouwenvereniging, Bijbelkring, jeugdvereniging en catechisaties. Alle activiteiten binnen onze gemeente hebben als doel dat jongeren, kinderen en ouderen, Jezus Christus leren kennen en Hem zullen dienen en volgen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joh. 3 : 16).

Welkom in de kerk!


 

Maatregelen m.b.t. het coronavirus

Er gelden geen beperkingen meer voor wat betreft de samenkomsten.

De diensten blijven wel te volgen via onze kanalen Kerk TV voor live meekijken of Kerkradio voor live meeluisteren. Zie de buttons rechts op deze pagina.

 

Collecten

De 1e collecte is bestemd voor Christian Refuge Relief. Bij de uitgang is er gelegenheid om uw financiële gaven te geven. Daarnaast is het mogelijk een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande collecteknoppen. 

 

Collecte online overmaken (iDeal)   |    Collecte via QR-code

 Help mee

in het bekostigen van een pilotenopleiding.

Lees meer voor actuele info: update april 2022

 


Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping