Hervormde Gemeente Goudswaard

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

Naast de zondagse diensten zijn er doordeweeks tal van activiteiten zoals de kinderclub, vrouwenvereniging, Bijbelkring, jeugdvereniging en catechisaties. Alle activiteiten binnen onze gemeente hebben als doel dat jongeren, kinderen en ouderen, Jezus Christus leren kennen en Hem zullen dienen en volgen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joh. 3 : 16).

Welkom in de kerk!Maatregelen m.b.t. het coronavirus

De zondagse diensten kunnen door een beperkt aantal personen worden bezocht. Hiervoor is het nodig om online via de kerkbezoekplanner (zie hiervoor de link in toegestuurde email) gewenste deelname aan te geven. Wanneer u geselecteerd wordt voor een kerkdienst, krijgt u een uitnodiging via de email. 

De diensten blijven tevens te volgen via onze kanalen Kerk TV voor live meekijken of Kerkradio voor live meeluisteren. Zie de buttons rechts op deze pagina.

 

Collecten

De 1e collecte is t.b.v. st. Hervormd Jeugdwerk. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande collecteknoppen. 

Collecte online overmaken (iDeal)   |    Collecte via QR-code

 


Help mee

in het bekostigen van een pilotenopleiding.

Lees meer voor actuele info: update juli 2021

 


Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping