Hervormde Gemeente Goudswaard

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

Naast de zondagse diensten zijn er doordeweeks tal van activiteiten zoals de kinderclub, vrouwenvereniging, Bijbelkring, jeugdvereniging en catechisaties. Alle activiteiten binnen onze gemeente hebben als doel dat jongeren, kinderen en ouderen, Jezus Christus leren kennen en Hem zullen dienen en volgen.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Joh. 3 : 16).

Welkom in de kerk!


 

Kerkdiensten

De samenkomsten zijn vrij toegankelijk.

Tevens zijn deze te volgen via onze kanalen Kerk TV voor live meekijken of Kerkradio voor live meeluisteren. Zie de buttons rechts op deze pagina.

Collecten

Naast het geven tijdens de diensten, is het mogelijk een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande collecteknoppen. 

Collecte online overmaken (iDeal)   |    Collecte via QR-code

 Uit vroeger tijden ….

Een aantal jaren geleden verzorgde de heer R. Huisman, verschillende bijdragen voor het kerkblad “De Klopper” van de Hervormde Gemeente Goudswaard (Dorpskerk). Hij gaf steeds een inkijkje in de historie van de hervormde gemeente. Hiervoor raadpleegde hij de notulenboeken van de kerkenraad en kerkvoogdij. Inmiddels zijn deze bijdragen zo uitgebreid, dat deze in boekvorm is uitgegeven. In dit boek wordt de periode van 1574-1974 beschreven. De opbrengst van de verkoop van dit boek is voor de hervormde gemeente.  Het boek is te bestellen via f2hrhuisman130(@)hetnet.nl. Prijs is € 19,95 (excl. verzendkosten).


Help mee

in het financieren van het werk van Jesse bij de M.A.F.

Lees meer op: www.jessebarendregt.nl

                                                                    Nieuwsbrief:  maart 2024


Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping