Activiteiten

Week: 4-10 december 2022
ActiviteitTijdstipLocatie
Zondagkerkdienst
kerkdienst
10.00 – 11.30 uur
18.00 – 19.30 uur
kerk
kerk
Maandagcatechisatie 12-13 jaar
catechisatie 14-15 jaar
catechisatie >16 jaar
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 21.30 uur
Rehoboth
Rehoboth
Rehoboth
Dinsdaghuisbijbelkringdiverse locaties
Woensdagvrouwenontmoetingsochtend10.00 uurRehoboth
Donderdagjeugdvereniging -1219.30 uurRehoboth
Vrijdagjeugdvereniging -1619.30 uurRehoboth
Zaterdagsinterklaasavond JV +1620.00 uurRehoboth
Week: 11-17 december 2022
ActiviteitTijdstipLocatie
Zondagkerkdienst
koffie drinken
kerkdienst
10.00 – 11.30 uur
11.30 uur
18.00 – 19.30 uur
kerk
Rehoboth
kerk
Maandagcatechisatie 12-13 jaar
catechisatie 14-15 jaar
catechisatie >16 jaar
18.30 – 19.30 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 21.30 uur
Rehoboth
Rehoboth
Rehoboth
Dinsdagvrouwenbijbelstudiegroep
kerkenraadsvergadering
09.30 uur
19.30 uur
Rehoboth
Rehoboth
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Week: 18-24 december 2022
ActiviteitTijdstipLocatie
Zondagkerkdienst
kerkdienst
Sing-in (door JV +16)
10.00 – 11.30 uur
18.00 – 19.30 uur
20.00 uur
kerk
kerk
kerk
Maandagkerstzangavond19.30 uurkerk
Dinsdag
Woensdag
Donderdagjeugdvereniging -1219.30 uurRehoboth
Vrijdag
Zaterdag
Week: 25-31 december 2022
ActiviteitTijdstipLocatie
Zondagkerkdienst (kerst)
kerkdienst (kerst)
10.00 – 11.30 uur
18.00 – 19.30 uur
kerk
kerk
Maandagkerkdienst (kerst)10.00 – 11.30 uurkerk
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdagoudejaarsdienst19.30 – 21.00 uurkerk