Contactpersonen

Adressen en telefoonnummers:

 • Predikant
  Vacant
 • Redactie Klopper
  kopijklopper@gmail.com
 • Scriba
  Dhr. T. Kalis
  Tel. 06-51494379
  Mailadres: scriba.hervormdgoudswaard@gmail.com
 • Jeugdouderling                              
  Dhr. H. Klijn
 • Diaconale Zorg (DZV)
  Mevr. J. van der Schoor
 • Diaconie
  Dhr. A. Herweijer
  diaconiegoudswaard@gmail.com
 • Huisbezoeken
  Dhr. L.C. Kranenburg
 • Mannenvereniging (sec.)
  Dhr. R. Huisman
 • Bezorging de Klopper
  Dhr. P. Kranenburg Jr.
 • Jeugdwerk
 • Vrouwenvereniging
  Mevr. M. Bouman
 • Evangelisatiecomm.               
  Dhr. P.C.H. Kleinbloesem (tijdelijk)
 • Boekentafel
  Mevr. L. Klein
 • Collectebonnen
  Dhr. E. T. Benjert
 • Beheerder Rehoboth
  Mevr. A. Stolk
 • Koster
  Dhr. B. Stolk
  06-50296346
 • Ledenadministratie
  Annemarie Minheere
  0186-693177
  adm.hervormdgoudswaard@gmail.com
 • Beheerder ’t Hoekie
  Mevr. L. Korpershoek
 • Beheer Website
  info@hervormd-goudswaard.nl

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping