Begrafenisdiensten

Bij een sterfgeval is het belangrijk dat men zo spoedig mogelijk contact opneemt met de predikant zodat de begrafenisdienst tijdig geregeld kan worden. Wanneer men de begrafenis wil laten leiden door een predikant van elders, dan wordt dit altijd in overleg met de eigen predikant gedaan.

Gewoonlijk komen in de dagen voorafgaande aan de begrafenis enige vertegenwoordigers van de kerkenraad condoleren. De plaats waar de rouwdienst wordt gehouden, wordt geregeld via de begrafenisondernemer.

Aan crematieplechtigheden wordt geen kerkelijke medewerking verleend.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping