Dopen

In principe is er iedere maand gelegenheid tot de bediening van het Sacrament van de Heilige Doop in een morgendienst. In de praktijk wordt dit meestal naar behoefte en in overleg met de doopouders geregeld. De gelegenheid wordt van te voren ook per kanselafkondiging en in de Klopper bekendgemaakt. Na de bediening van de Heilige Doop wordt een doopkaart ter herinnering meegegeven.

De doopouders worden uitgenodigd voor dooponderwijs, waar door de predikant (in aanwezigheid van een ouderling) een ‘doopcatechisatie’ wordt gehouden. Hier wordt de betekenis van de Heilige Doop uiteengezet en worden de ouders gewezen op hun roeping om hun kind(eren) – naar hun belofte – een Christelijke en kerkelijke opvoeding te geven. Wanneer blijkt dat ouders niet bereid zijn hun belofte inhoud te geven, bestaat de mogelijkheid dat een doopaanvraag niet wordt ingewilligd of voorlopig wordt uitgesteld. Aan de doopouders wordt verzocht om bij de doopzitting of van tevoren hun trouwboekje ter inzage te geven.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping