Jeugdraad

De jeugdraad voert in overleg met de kerkenraad en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad het jeugdbeleid uit. De jeugdouderling is voorzitter van de jeugdraad. Daarnaast bestaat de jeugdraad uit een secretaris en vertegenwoordigers van elke vereniging en de zondagsschool. De jeugdraad vergadert minimaal twee keer per jaar. In die vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde die met onze jeugd te maken hebben zoals:

  • uitvoering van het jeugdbeleidsplan (zie kopje beleid op deze website)
  • bespreking van het jaarplan van de jeugdclubs
  • opleiding voor en begeleiding van de leiding van de jeugdclubs
  • communicatie naar de jeugd
  • het organiseren van toerustingsavonden voor ouders en leidinggevenden

Heeft u/heb jij vragen over het jeugdwerk, neem dan contact op met:

  • de voorzitter van de jeugdraad (jeugdouderling Ton Kalis 06-51494379)
  • de secretaris van de jeugdraad (Marjolein Huisman)
Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping