Kerkbeheer

Beheer wil zeggen het behartigen van materiële zaken van de gemeente. Wij erkennen onze God als Schepper van alle dingen. Alles wat wij zijn en alles wat wij hebben, ontvangen wij van Hem. De middelen die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst en van alle andere zaken die de gemeente betreffen, mogen dan ook voluit worden aangemerkt als een geestelijke aangelegenheid.

Het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle materiële zaken van de gemeente – voor zover niet van diaconale aard – en kan de daaraan verbonden werkzaamheden verrichten, overeenkomstig een daartoe opgestelde Plaatselijke Regeling.

Kerkrentmeesters: M. Huisman, K.J. Moree en D. Blokzijl.

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Goudswaard is aangemerkt als een ANBI-instelling. Meer informatie…

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping