Kerkenraad

De kerkenraad van Hervormde Gemeente Goudswaard bestaat uit een predikant, 3 ouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen.

De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente. Daarbij gaat het om:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
  • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
  • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
  • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
  • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
  • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De kerkenraad vergadert maandelijks m.u.v. juli, augustus en december.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping