Ds. C. Budding

Van proponent naar predikant….

Op 1 maart 2020 was het dan zover. Toen mocht ik als predikant aan de gemeente verbonden worden. Wat kijken we met dankbaarheid terug op deze feestdag. Iemand uit de gemeente zei: het leek wel een trouwdag. Nou, inderdaad zo voelde het voor ons ook. Maar boven alles: wat is de Heere goed, Die ons aan elkaar verbonden heeft.

Zoals ik reeds in de Klopper vermeld heb, zijn we hier met zijn zevenen gekomen. Niek, Daniël, Paul, Jessica en Boaz bewonen samen met ons de pastorie. En wat zijn we geweldig opgevangen!  We mogen wel zeggen: We beginnen allemaal onze draai al te vinden en zijn blij en dankbaar dat al onze kinderen zich al zo snel opgenomen voelen in de gemeente!

Boven alles zien we uit naar de zegen onder de bediening van Gods heilig Woord. Daarbij hoop ik als de “marktkoopman” u te mogen verlokken om te kopen zonder prijs, wijn en melk! Bouwend op het fundament: Jezus Christus. Maar daarbij mogen we pleiten op de rijke belofte die God geeft: “Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.” (Jes. 44: 2,3) Bid u met mij mee om die Geest?

Hierbij een foto van ons hele gezin:

Gemeente, ik hoop dat u de drempel aan de pastorie als laag ervaart. Daarbij hopen wij open te staan voor iedereen in het dorp. Of deze nu kerkelijk aangesloten is, of niet. Mochten er zorgen of ziekte zijn, belt u alstublieft zodat we biddend om elkaar heen kunnen staan. En: jongens en meiden, bel of app gerust als je ergens mee zit. Zoals beloofd, geef ik hierbij mijn mobiele nummer: 06-53604446. Mocht ik niet gelijk reageren, dan bel of app ik je terug!

Een hartelijke groet,

Uw en jullie ds. C. (Kees) en M. (Margaret) Budding
Dorpsstraat 15
3267 AE Goudswaard
Tel. 0186-691528/06-53604446

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping