ANBI

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Goudswaard is aangemerkt als een ANBI-instelling, RSIN nr. 002632573, KvK nr. 83080384.

Staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Goudswaard is aangemerkt als een ANBI-instelling, RSIN nr. 824102034, KvK nr. 824102034.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping