Giften

Diaconie: Voor diaconale giften en bijdrage inzake kerktelefoon of kerkradio. NL83 RABO 0160 2155 95 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Goudswaard

Kerkbeheer: Voor giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, bijdrage De Klopper en alle overige kerkelijke afdrachten. NL88 RABO 0373 7206 53 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Goudswaard

  • Kosten online kerkdienst:
    Aan het online uitzenden en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloadt hoe hoger de kosten. Daarom willen we graag een beroep op u doen en u vragen om -eventueel periodiek- een gift over te maken. De hoogte van uw bijdrage kunt u laten afhangen van het aantal keren dat u luistert of download. Van belang is dat wij de kosten kunnen dekken. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL88 RABO 0373 7206 53 t.n.v. Kerkbeheer Hervormde Gemeente Goudswaard o.v.v. gift digitale preken.
Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping