Giften

Diaconie: Voor diaconale giften en bijdrage inzake kerktelefoon of kerkradio. NL83 RABO 0160 2155 95 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Goudswaard

Kerkbeheer: Voor giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, bijdrage De Klopper en alle overige kerkelijke afdrachten. NL88 RABO 0373 7206 53 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Goudswaard

  • Kosten online kerkdienst:
    Aan het online uitzenden en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloadt hoe hoger de kosten. Daarom willen we graag een beroep op u doen en u vragen om -eventueel periodiek- een gift over te maken. De hoogte van uw bijdrage kunt u laten afhangen van het aantal keren dat u luistert of download. Van belang is dat wij de kosten kunnen dekken. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL88 RABO 0373 7206 53 t.n.v. Kerkbeheer Hervormde Gemeente Goudswaard o.v.v. gift digitale preken.
Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster