Vrijwilligers gezocht voor de rommelmarkt

Voor de rommelmarkt op D.V. 25 en 26 mei zijn we op zoek naar vrijwilligers, want zonder vrijwilligers wordt het erg lastig om de rommelmarkt te organiseren. U/ jij bent al op diverse manieren benaderd, onder andere via mail en ‘de Klopper’.

In de Klopper zit een inlegvel waarop een keuze ingevuld kan worden, deze was ook te vinden als bijlage bij de mail. Heeft u beiden niet ontvangen en wilt u toch graag meehelpen? Dan zien we graag een reactie tegemoet via actiecomitegoudswaard@hotmail.com. De papieren versie mag worden ingeleverd bij Christine Kranenburg of Loes Nieuwland.

Goed bruikbare spullen worden opgehaald op D.V. donderdag 17 mei. Wilt u de spullen alvast klaar zetten? Als ze nu al in de weg staan, kunt u het brengen naar ’t Hoekie in de Dorpsstraat.

Live meeluisteren
Liturgie
Kerkdienst gemist
YouTube kanaal
Preekrooster