Evangelisatie commissie

De Evangelisatie commissie wil bezig zijn met de opdracht die de Heere verschillende keren heeft gegeven. Zoals in Matth. 28: 19: Ga dan heen en onderwijst alle volken… Wij bezoeken mensen die in Goudwaard komen wonen en heten hen welkom namens de Hervormde Gemeente Goudswaard. Wij staan, indien mogelijk, op markten in Goudswaard met evangelisatiemateriaal.

Wij maken en verspreiden ieder kwartaal ons evangelisatieblad “Meer dan Goud(s)waard“.

Vaste leden van de commissie:
Annette Benjert: 06-82899760
André Herweijer: 06-10065495
Gersom Barendregt:

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping