Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  20  september 

Oppas kindercrèche: Johanna
Hulp: Inge-Marij

BHV: Theo Minheere
EHBO:

.

10.00  uur,   Ds. D. Boers

Voorzang:  psalm 87 : 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 19 : 1
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 143 : 2, 10
Gebed om opening van  het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Ruth 1
Zingen: psalm 25 : 2
Woordverkondiging
Zingen: psalm 146 : 3, 8
Openbare geloofsbelijdenis en bediening Heilige Doop
Zingen: psalm 134 : 3
Toespraak tot de nieuwe lidmaten
Zingen: psalm 17 : 3 (nieuwe lidmaten), 4 (gemeente)
Vervolg formulier voor de belijdenis
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 68 : 10
Zegen

Gelegenheid tot samenzijn en koffie drinken buiten bij Rehoboth

.

18.00 uur,   Ds. R. Veldman

Voorzang: psalm 77 : 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 119 : 83, 84
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 147 : 6
Gebed om opening van  het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 1-18
Zingen: psalm 84 : 3 en 4
Woordverkondiging
Zingen: psalm 52 : 7
Dankgebed
Zingen: psalm 150 : 1
Zegen

.

De ‘1e’ collecte is t.b.v. kerkbeheer. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande collecteknop-links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster