Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag 23 juni

1e oppas kindercrèche: Debora Kalis
2e oppas kindercrèche: Gersom Barendregt

BHV: Theo Minheere
EHBO: Annette Benjert
.

10:00 uur, Kand. D.A. Burggraaf

Voorzang: psalm 26 : 12
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm  95 : 1, 4
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm  119 : 9, 88
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing:   Mattheus 18 : 10-14 en Handelingen 8 : 26-40
Zingen: psalm 40 : 3, 4 (1e collecte t.b.v. St. Friedenstimme)
Woordverkondiging (kerntekst:  Handelingen 8 : 34b)
Zingen: psalm  139 : 1, 3, 4
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 33 : 2, 11
Zegen

.

18:00 uur, Kand. A. van Dalen

Voorzang: psalm 100 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 46 : 4, 6
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 92 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Lukas 21 : 12-19 en Handelingen 7 : 54 – 8 : 3
Zingen: psalm 110 : 1, 2 (1e collecte t.b.v. St. Friedenstimme)
Woordverkondiging (kern: 2e Schriftlezing)
Zingen: psalm 121 : 1, 4
Dankgebed
Zingen: Avondzang (gezang 12) : 4, 5, 6, 7
Zegen

Live meeluisteren
Liturgie
Kerkdienst gemist
Preekrooster