Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag 19 maart 

 

10.00  uur,   Ds. C. Budding

Voorzang: psalm 70 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 111 : 1, 2
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 97 : 7
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 17 : 1-26 
Zingen: psalm 108 : 1, 7
Woordverkondiging (kerntekst: Johannes 17 : 17, 18)
Thema: “Toegerust op pad omdat Jezus voor ons bad!” 
Zingen: psalm 102 : 16
(Her)bevestiging van de volgende ambtsbroeders: 
Diaken: C.J. Barendregt
Ouderling: L. Bosschaart
Ouderling: H. Steenbergen
Zingen: psalm 134 : 3 (gemeente, staande)
Zingen: psalm 135 : 1, 3 (kerkenraad)
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 17 : 3, 8  (staande)
Zegen

 

18.00  uur,   Ds. P. Vernooij

Voorzang: psalm 54 : 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 122 : 1, 2 
Lezing: geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 122 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Leviticus 3 : 1-5 / 1 Samuël 1 : 1-7 / Efeze 5 : 1-10
Zingen: psalm 50 : 4, 5, 9
Woordverkondiging (kerntekst: Leviticus 3 : 1a en c  )
Thema: Het Dankoffer
1)Hoe gaat het?   
2)Wat betekent het?     
3)Wie vervult het?                
4)Wat werkt het uit?
Zingen: psalm 22 : 13
Dankgebed 
Zingen: psalm 40 : 2 (staande)
Zegen

 

.

De 1e collecte is bestemd voor kerkbeheer. Naast het geven tijdens de diensten, is het mogelijk een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande linken. 

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping