Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag 27 november

 

10.00  uur,   Ds. C. Budding

Voorzang: psalm 119 : 52
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 98 : 2, 4
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 119 : 65
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 1 : 1-6 en Jakobus 2 : 14-26 
Zingen: psalm 138 : 1, 2 
Woordverkondiging (kerntekst: Jakobus 2 : 25) 
Thema: “Geloof dat wordt bewerkt is geloof dat werkt!” 
Zingen: psalm 17 : 3
Lezing: eerste deel avondmaalformulier 
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 52 : 6, 7   (staande)
Zegen 

 

18.00  uur,   Ds. G.J. Anker

Voorzang: psalm 98 : 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 147 : 6
Lezing: geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 86 : 6 
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 59 en Lukas 1 : 5-17 en 67-79
Zingen: gezang 3 (lofzang van Zacharias) : 1, 2
Woordverkondiging 
Zingen: psalm 77 : 6, 7, 8
Dankgebed 
Zingen: psalm 72 : 2, 10, 11  (staande)
Zegen

 

.

De 1e collecte is bestemd voor St. Ontmoeting. Bij de uitgang is er gelegenheid om uw financiële gaven te geven. Daarnaast is het mogelijk een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande linken. 

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping