Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

De diensten zullen plaatsvinden met alleen een kleine delegatie van de kerkenraad en organist en zijn voor de rest van de gemeente te volgen via Kerk TV of Kerkradio. 

.

Zondag  24  mei 

Oppas kindercrèche:
Hulp:

BHV:
EHBO:

.

10.00 uur,   Ds. A.A. Floor

Voorzang:  geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 68 : 9, 10
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 85 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Numeri 6 : 22-27 / Lukas 24 : 50-53 / Handelingen 1 : 1-14
Zingen: psalm 47 : 3, 4
Woordverkondiging (kerntekst: Lukas 24 : 50-53)
Zingen: psalm 118 : 12
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 100 : 1, 4
Zegen

Voor de kinderen:
Woordzoeker 1
Woordzoeker 2
Zoek de verschillen
Gedicht en kleurplaat
Kleurversje

.

18.00 uur,   Kand. A. van Kralingen

Voorzang: geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 24 : 1, 5
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 24 : 2, 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Hebreeën 4 : 1 – 16
Zingen: psalm 132 : 1, 3, 7, 12
Woordverkondiging (kerntekst: Hebreeën 4 : 14 – 16)
Thema:
Zingen: psalm 21 : 4
Dankgebed
Zingen: psalm 145 : 6
Zegen

.

De ‘1e’ collecte is t.b.v. kerkbeheer. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande collecteknop-links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster