Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  23  februari

Oppas kindercrèche: Rianne
Hulp: Rhodé

BHV: Theo Minheere
EHBO: Marianne Bouman

.

10.00 uur,   Kand. A.A. Teeuw

Voorzang: psalm 143 : 10
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 63 : 1, 2
Lezing: de tien geboden en samenvatting
Zingen: psalm 18 : voorzang
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Hebreeën 7: 1-10
Zingen: psalm 110 : 1, 2, 4   (1e collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging  (thema: ‘Geld of zegen?’)
Zingen: psalm 132 : 9, 11
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 72 : 1, 8
Zegen

.

18.00 uur,   Ds. M.A. Post

Voorzang: psalm 2 : 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 2 : 5, 7
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 86 : 6
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Spreuken 8 : 22-36
Zingen: psalm  84 : 1, 5  (1e collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 16 : 6
Dankgebed
Zingen: psalm 72 : 1, 2, 11
Zegen

Live meeluisteren
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster