Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

 

Zondag  23  januari

 

10.00  uur,   Ds. C. Budding

Voorzang: psalm 50 : 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 19 : 5, 7
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 138 : 4 
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing:  Job 28 : 9-28 en Mattheüs 13 : 45, 46
Zingen: psalm 49 : 2, 6
Woordverkondiging (kerntekst: Mattheüs 13 : 45, 46) 
Thema: “Deze parel is mij meer waard dan al het goud op deze aard!” 
Zingen: psalm 45 : 7 
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 21 : 5, 13
Zegen 

.

18.00  uur,   Ds. D. Boers

Voorzang: gebed des Heeren : 8
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 68 : 2, 17
Lezing: geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 52 : 7
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Ezechiël 37 : 1 – 10, Mattheüs 13 : 36 – 43, 2 Petrus 3 : 8 – 18
Zingen: psalm 13 : 1, 3, 5
Woordverkondiging 
Zingen: psalm 16 : 3, 6
Dankgebed 
Zingen: psalm 4 : 4
Zegen

 

De 1e collecte is t.b.v. st. Hervormd Jeugdwerk. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping