Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  1  augustus   

Oppas kindercrèche: geen
Hulp:

BHV: Theo Minheere
EHBO:

.

10.00  uur,   Ds. R. Veldman

Voorzang: psalm 84 : 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 80 : 1, 11
Lezing: de tien geboden 
Zingen: psalm 119 : 77
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing:  Psalm 73
Zingen: psalm 77 : 6, 8
Woordverkondiging 
Zingen: psalm 73 : 12
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 73 : 14
Zegen 

.

18.00 uur,   Kand. L. Solleveld

Voorzang: psalm 22 : 13
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 105 : 1, 7
Lezing: geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 61 : 7
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Richteren 11 : 1-3 en 29-40
Zingen: psalm 116 : 1, 9, 10
Woordverkondiging (kerntekst: Richteren 11 : 30 en 31)
(1) De achtergrond van de tekst
(2) De gelofte van Jefta
(3) De gelofte ingelost
Zingen: psalm 66 : 6, 10
Dankgebed 
Zingen: psalm 65 : 1
Zegen

.

De 1e collecte is t.b.v. kerkbeheer. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekserie Schepping
Preekserie Schepping