Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  10 december   

 

10.00  uur,  Ds. D. Boers

Voorzang: psalm 63 : 1
Stil gebed 
Votum en groet
Zingen: psalm 24 : 1, 4
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 51 : 1
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: Genesis 3 : 1 – 15 en Openbaring 22 : 1 – 5
Zingen: psalm 53 : 1, 2, 3
Woordverkondiging 
Zingen: psalm 98 : 2, 4
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 147 : 6  (staande)
Zegen

 

18.00  uur,  Prop. A.M. van Manen

Voorzang: psalm 33 : 1 
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 150 : 3
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 9 : 1, 2
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Lukas 1 : 5-7 en 57 – 79
Zingen: psalm 130 : 3, 4
Woordverkondiging  (kerntekst: Lukas 1 : 68 en 78)
Thema: “Advent: een tijd om blij van te worden!”
Zingen: lofzang van Zacharias : 1  (tussenzang)
Zingen: lofzang van Zacharias : 5  (antwoord op de verkondiging)
Dankgebed 
Zingen: psalm 68 : 2  (staande)
Zegen

 

.

De 1e collecte is bestemd voor kerkbeheer. Naast het geven tijdens de diensten, is het mogelijk een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande linken. 

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping