Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  16  mei   

Oppas kindercrèche: geen
Hulp:

BHV: Theo Minheere
EHBO:

.

10.00  uur,   Ds. J.R. Volk

Voorzang:  geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 68 : 7, 8
Lezing: de tien geboden 
Zingen: psalm 119 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 16 : 1-15.
Zingen: psalm 89 : 9, 12
Woordverkondiging 
Zingen: psalm 24 : 4, 5 (tussenzang)
vervolg Woordverkondiging
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 35 : 13
Zegen 

.

18.00 uur,   Ds. J.A. v.d. Berg

Voorzang: geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 25 : 2
Lezing: geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 99 : 2
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 14 : 15-31 
Zingen: psalm 27 : 1, 5
Woordverkondiging (kerntekst: Johannes 14 : 26)
Zingen: psalm 43 : 3
Dankgebed 
Zingen: psalm 143 : 10
Zegen

 

De 1e collecte is t.b.v. kerkbeheer Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster