Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  5  juli 

Oppas kindercrèche:
Hulp:

BHV:
EHBO:

.

10.00 uur,   Ds. J.C. Breugem

Voorzang:  geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 84 : 1, 3, 6
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 106 : 4
Gebed om opening van  het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Koningen 17 : 1-7
Zingen: psalm 57 : 1, 2
Woordverkondiging (1 Koningen 17 : 2-7)
Zingen: psalm 33 : 10, 11
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 41 : 6
Zegen

.

18.00 uur,   Ds. C. Budding

Voorzang: geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 30 : 1, 3
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 75 : 1
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Daniël 1 : 1-21
Zingen: psalm 3 : 2, 4
Woordverkondiging (kerntekst: Daniël 1 : 8)
Thema: “Roeien tegen de stroom in, kán!”
Zingen: psalm 118 : 4
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 115 : 1, 7
Zegen

.

De ‘1e’ collecte is t.b.v. Gevangenenzorg Nederland. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande collecteknop-links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster