Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag 25 augustus

1e oppas kindercrèche: Lisette Moree
2e oppas kindercrèche: Gersom Barendregt

BHV: Theo Minheere
EHBO: Marianne Bouman
.

10:00 uur,  Ds. M.K. de Wilde

Voorzang: psalm 87 : 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 84 : 1, 2
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 32 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 7 : 13-14, Markus 8 : 34-35, Hebreeën 12 : 1-3
Zingen: psalm 30 : 3, 4   (1e collecte t.b.v. ZOA)
Woordverkondiging (kerntekst: Hebreeën 12 : 1-2)
Zingen: psalm 84 : 3
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 118 : 7
Zegen

.

18:00 uur, Ds. R. Veldman

Voorzang: psalm 18 : 9
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 77 : 9, 11
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 32 : 6
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 15 : 1-7, Openbaring 15 : 1-4
Zingen: psalm 66 : 3, 5  (1e collecte t.b.v. ZOA)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 89 : 1, 3
Dankgebed
Zingen: psalm 150 : 1
Zegen

Live meeluisteren
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster