Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag 24 februari

1e oppas kindercrèche: Joanne Moree
2e oppas kindercrèche: Rhodé de Vries

BHV: Theo Minheere
EHBO: Annette Benjert

.

10:00 uur, Ds. K. Hak

Voorzang: psalm 145 : 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 119 : 65
Lezing: de tien geboden en samenvatting
Zingen: psalm 130 : 2
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 14 : 1-6 en 15-24
Lezing: eerste deel formulier Heilig Avondmaal
Zingen: psalm 34 : 2, 3 (1e collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 56 : 4, 6
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 23 : 1, 2
Zegen

.

18:00 uur, Ds. L. Solleveld

Voorzang: psalm 145 : 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 136 : 1, 4, 5
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 136 : 26
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Job 36 : 1-26
Zingen: psalm 135 : 3, 4, 12 (1e collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 119 : 34, 36
Dankgebed
Zingen: psalm 138 : 4
Zegen

Live meeluisteren
Liturgie
Kerkdienst gemist
YouTube kanaal
Preekrooster