Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  29  november 

Oppas kindercrèche: geen
Hulp:

BHV: Theo Minheere
EHBO:

.

10.00  uur,   Ds. C. Budding

Voorzang:  geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 89 : 9, 12
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 16 : 4
Lezing: doopformulier
Zingen: psalm 105 : 5
Bediening: Heilige Doop aan Toby Matthew de Koning
Zingen: psalm 134 : 3 (staande)
(Dank)gebed om opening van  het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Ruth 4 : 9-22 en Mattheüs 1 : 1-5
Zingen: lofzang van Maria : 6, 7
Woordverkondiging (kerntekst: Ruth 4 : 17)
Thema: “Want een (K)kind is (voor ons) geboren in Bethlehem!”
Zingen: psalm 2 : 6, 7
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 132 : 12
Zegen

.

18.00 uur,   Ds. A. Belder

Voorzang: geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: lofzang van Zacharias  : 1
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: lofzang van Maria : 3, 4, 5
Gebed om opening van  het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 9 : 1-6, Hosea 2 : 18-22 en Johannes 3 : 22-36
Zingen: psalm 89 : 9, 10, 11
Woordverkondiging
Zingen: psalm 89 : 12, 15
Dankgebed
Zingen: psalm 72 : 10, 11
Zegen

.

De 1e collecte is t.b.v. de VBOK/Siriz. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster