Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Vrijdag 19 april 19:30 uur, Ds. K. Hak (Goede Vrijdag)

Voorzang: psalm 27 : 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 31 : 1
Lezing: Heidelbergse Catechismus, zondag 15
Zingen: psalm 69 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Marcus 15 : 16-41
Zingen: psalm 22 : 1, 3 (1e collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 84 : 3, 6
Dankgebed
Zingen: psalm 138 : 1, 3
Zegen

.

Zondag 21 april

1e oppas kindercrèche: Linda Korpershoek
2e oppas kindercrèche: Hanna Kleinbloesem

BHV: Theo Minheere
EHBO: Joske van Hattum
.

10:00 uur, Ds. K. Hak

(Voor deze dienst worden liturgieën uitgedeeld)
Voorzang: psalm 118 : 11
Stil gebed
Zingen: psalm 105 : 5 (staande)
Votum en groet
Zingen: psalm 84 : 3
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 108 : 1
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheus 28
Zingen: psalm 42 : 1, 5 (1e collecte t.b.v. Open Doors)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 68 : 10
Openbare geloofsbelijdenis en bediening Heilige Doop
Zingen: psalm 17 : 3 (door belijdenisgroep)
Zingen: psalm 17 : 4 gewijzigd (door gemeente)
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 25 : 2, 6
Zegen
Zingen: lied: U bent de God die roept (afwisselend door belijdenisgroep en gemeente)
Zingen: lied: U zij de Glorie (staande)

Gelegenheid tot felicitatie en samenzijn in Rehoboth

.

18:00 uur, Ds. J.J. Mulder

Voorzang: psalm 75 : 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 96 : 1, 4
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 85 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 20 : 19-23
Zingen: psalm 72 : 2, 4 (1e collecte t.b.v. Open Doors)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 147 : 2, 7
Dankgebed
Zingen: psalm 56 : 6
Zegen

.

Maandag 22 april 10:00 uur, Ds. J.C. Breugem (2e Paasdag)

Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 84 : 1, 6
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 16 : 6
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannus 11 : 17-37
Zingen: psalm 30 : 2, 3 (1e collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging (kerntekst: Johannes 11 : 25 en 26)
Zingen: psalm 118 : 7, 8
Dankgebed
Zingen: psalm 56 : 5, 6
Zegen

Live meeluisteren
Liturgie
Kerkdienst gemist
YouTube kanaal
Preekrooster