Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  19  mei

 

10.00  uur,  Ds. C. Budding

Voorzang: psalm 22 : 14
Stil gebed 
Votum en groet
Zingen: psalm 145 : 3, 4
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 32 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest en voorbede
Schriftlezing:  Johannes 16 : 5-15 en Handelingen 2 : 37-47
Zingen: psalm 119 : 9, 86  (1e collecte bestemd voor GZB pinkstercollecte)
Woordverkondiging (kerntekst: Johannes 16 : 8-11)
Thema: “De Geest overtuigt zodat de wereld voor Hem buigt!”
Zingen: psalm 85 : 4
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 67 : 1, 2  (staande)
Zegen

.

18.00  uur,  Ds. M.M. van Campen

Voorzang: psalm 108 : 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 116 : 1, 7
Lezing:  geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 86 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing:  Joel 2 : 28-32 en Romeinen  10 : 9-15
Zingen: psalm 3 : 2, 4  (1e collecte bestemd voor GZB Pinkstercollecte)
Woordverkondiging  (kerntekst: Handelingen 2 : 21)
Thema: ‘En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op!’
1 Roepen als opdracht
2 Redding als belofte
Zingen: gezang 5 : 1, 9  (Gebed des Heeren)
Dankgebed 
Zingen: psalm 66 : 8  (staande)
Zegen

.

Maandag  20  mei   (2e Pinksterdag)

 

10.00  uur,  Kand. J.A. de Kruijf

Voorzang: psalm 51 : 6
Stil gebed 
Votum en groet
Zingen: psalm 25 : 2
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 43 : 3, 4
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest en voorbede
Schriftlezing:  Johannes 14 : 15-18 en 26;  Johannes 16 : 7-15
Zingen: psalm 65 : 1, 2, 3  (1e collecte bestemd voor kerkbeheer)
Woordverkondiging (kerntekst: Johannes 16 : 13-14)
Thema: ‘De Heilige Geest: Zijn Persoonlijkheid en troostrijk werk’ 
Zingen: psalm 98 : 2, 3
Dankgebed 
Zingen: psalm 105 : 1, 24  (staande)
Zegen

.

Naast het geven tijdens de diensten, is het mogelijk een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande linken. 

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping