Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  29  maart

Oppas kindercrèche:
Hulp:

BHV:
EHBO:

.

De diensten zullen plaatsvinden met alleen een kleine delegatie van de kerkenraad en organist. Deze worden om 10.00 uur en 18.00 uur met beeld uitgezonden. Dit gebeurt wel in de normale liturgische context, zij het met minder coupletten. De kerkdienst is te volgen via de volgende link:

Kerkdienst live meekijken

.

10.00 uur,   Ds. M.K. de Wilde

Voorzang:  geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 116 : 1
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 119 : 53
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 6 : 25 – 34
Zingen: psalm 84 : 3
Woordverkondiging
Zingen: psalm 42 : 3
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 84 : 6
Zegen

Voor de kinderen:
Bijbelboeken
Zoek de verschillen
Kleurplaat 1
Kleurplaat 2
Diverse sites

.

18.00 uur,   Ds. G. van den Berg

Voorzang: geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 69 : 3
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 37 : 2, 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Lukas 19 : 11 – 27 en Hebreeën 12 : 1 – 13
Zingen: psalm 42 : 1, 2
Woordverkondiging (tekstgedeelte: Lukas 19 : 11 – 27)
Thema: ‘Terwijl het einde nog op zich laat wachten…’
Zingen: psalm 101 : 1, 2, 6
Dankgebed
Zingen: gebed des Heeren : 1, 3, 4
Zegen

‘1e’ collecte t.b.v. Gereformeerde Bond: Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande collecteknop-links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code

Live meeluisteren
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster