Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  28  februari 

Oppas kindercrèche: geen
Hulp:

BHV: Theo Minheere
EHBO:

.

10.00  uur,   Ds. M.A. Post

Voorzang:  geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 86 : 7, 9
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 89 : 19
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 11 : 28-46
Zingen: psalm 40 : 1
Woordverkondiging (het 7e teken)
Zingen: psalm 40 : 5
Dankgebed
Zingen: psalm 73 : 13
Zegen

.

18.00 uur,   Ds. C. Budding

Voorzang: geen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing:
Zingen: psalm
Woordverkondiging
Zingen: psalm
Dankgebed
Zingen: psalm
Zegen

.

De 1e collecte is t.b.v.  kerkbeheer. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster