Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  17  oktober 

 

10.00  uur,   Ds. J.C. de Groot

Voorzang: psalm 136 : 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 25 : 6
Lezing: de tien geboden 
Zingen: psalm 139 : 1
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing:  Jeremia 32 : 14 – 44
Zingen: psalm 79 : 4, 7
Woordverkondiging (kerntekst: Jeremia 32 : 37 – 41)
Zingen: psalm 85 : 1
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 72 : 10, 11
Zegen 

.

 

18.00 uur,   Ds. P.C.H. Kleinbloesem

Voorzang: psalm 115 : 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 91 : 1, 5
Lezing: geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 25 : 6
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 : 1-11
Zingen: psalm 73 : 12, 13, 14
Woordverkondiging 
Zingen: psalm 119 : 53
Dankgebed 
Zingen: psalm 108 : 1 
Zegen

.

 

De 1e collecte is t.b.v. t.b.v. GZB najaarscollecte t.b.v. de Pygmeeen in Congo. Klik voor meer info op collectefolder. Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande links.

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping