Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  3  juli 

 

10.00  uur,   Ds. C. Budding

Voorzang: psalm 146 : 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 8 : 1, 4
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 86 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: : Handelingen 17 : 15-34
Zingen: psalm 139 : 1, 5, 7 
Woordverkondiging (kerntekst: Handelingen 17 : 23) 
Thema: “Hoe verkondig ik een boodschap die schuurt in een onchristelijke buurt?” 
Zingen: psalm 108 : 1
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 100 : 1, 2  (staande)
Zegen 

.

18.00  uur,   Prop. J.G. Blok

Voorzang: psalm 33 : 11
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 9 : 1, 2, 10
Lezing: geloofsbelijdenis 
Zingen: psalm 48 : 4, 6
Gebed om opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Joël 2 : 28-32 en Handelingen 4 : 1-22
Zingen: psalm 103 : 1, 2
Woordverkondiging (kerntekst: Handelingen 4 : 12-13)
Thema: “Jezus’ Naam als enige middel voor genezing
Zingen: psalm 89 : 7
Dankgebed 
Zingen: psalm 69 : 14 (staande)
Zegen

 

.

De 1e collecte is bestemd voor kerkbeheer. Bij de uitgang is er gelegenheid om uw financiële gaven te geven. Daarnaast is het mogelijk een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via de rekeningnummers zoals die staan vermeld in De Klopper of online via onderstaande linken. 

Online uw financiële gaven geven: collecteknop formulier of collecteknop QR-code.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping