Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag  24  november

Oppas kindercrèche: Eline Benjert
Hulp: Lisette en Ruth

BHV: Theo Minheere
EHBO: Joske van Hattum

.

10:00 uur,  Prop. J.J. de Haan

Voorzang: psalm 32 : 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 93 : 1, 2, 4
Lezing: de tien geboden en samenvatting
Zingen: psalm 50 : 3
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Zacharia 1 : 1-6
Zingen: psalm 80 : 9, 10, 11 (1e collecte bestemd voor kerkbeheer)
Woordverkondiging (kerntekst: Zacharia 1 : 3)
Zingen: psalm 77 : 6, 8
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm 78 : 1, 2, 3
Zegen

.

18:00 uur,  Kand. A. van Kralingen

Voorzang: psalm 51 : 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing:
Zingen: psalm   (1e collecte bestemd voor kerkbeheer)
Woordverkondiging
Zingen: psalm
Dankgebed
Zingen: psalm
Zegen

.

Live meeluisteren
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster