Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

 

Zondag  16  december   10:00 uur,  Ds. K. Hak

Voorzang: Lofzang van Zacharias : 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm  89 : 1
Lezing:  de tien geboden en samenvatting
Zingen:  psalm  79 : 4
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing:  Lukas 1 :  1-25
Zingen: psalm  98 : 1, 2   (collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging
Zingen: psalm  62 : 4, 5
Dankgebed en voorbede
Zingen: psalm  118 : 14
Zegen

 

Zondag 16  december  18:00 uur,  Ds. W.C. Meeuse

Voorzang: psalm  130 : 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm  40 : 5
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm  111 : 2
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing:  Jeremia 23 :  1-8  en  33 : 10-18
Zingen: psalm  71 : 1, 11, 14   (collecte t.b.v. kerkbeheer)
Woordverkondiging  (kerntekst: Jeremia 33 : 14-16)
Zingen: psalm  17 : 3, 8
Dankgebed
Zingen: psalm  98 : 1, 4
Zegen

Live meeluisteren
Liturgie
Kerkdienst gemist
YouTube kanaal
Preekrooster