Liturgie

Elke zondag om 10.00 uur en om 18.00 uur komen wij bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Dorpsstraat in Goudswaard. Tijdens deze erediensten zingen en bidden we en luisteren we naar een preek. De erediensten vormen het hart van ons gemeente-zijn.

.

Zondag 20 oktober

Oppas kindercrèche: Joanne
Hulp: Nadia en Elise

BHV: Theo Minheere
EHBO: Joske van Hattum

.

10:00 uur, Kand. H. Meijer

Voorzang: psalm 131 : 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 47 : 1, 4
Lezing: de tien geboden
Zingen: psalm 100 : 1, 2, 4
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 11 : 27 – 12 : 4 en Galaten 3 : 1-12
Zingen: psalm 67 : 1, 2, 3 (1e collecte t.b.v. de MAF)
Woordverkondiging
Zingen: psalm 22 : 14, 16
Dankgebed en voorbeden
Zingen: psalm 117 (staande)
Zegen

.

18:00 uur,  Ds. A. Simons

Voorzang: psalm 16 : 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: psalm 96 : 5, 6
Lezing: geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 20 : 2
Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Korinthe 5 : 18-21 / Genesis 22 : 1-12 / Romeinen 12 : 1-2
Zingen: psalm 66 : 6, 7  (1e collecte t.b.v. de MAF )
Woordverkondiging  (thema; Jezus volgen!)
Zingen: psalm 116 : 9, 10
Dankgebed
Zingen: psalm 22 : 13
Zegen

Live meeluisteren
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster