Live meeluisteren


Indien er geen ‘LIVE’ uitzending is of iets anders betreffende audio. Graag per omgaande een sms 06 515 438 90 of 06 514 713 88. Zodat er ruim gelegenheid/mogelijkheid is om voor de prediking de storing te verhelpen.

Kosten online kerkdienst

Aan het online uitzenden en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloads hoe hoger de kosten. Daarom willen we graag een beroep op u doen en u vragen om “eventueel periodiek” een gift over te maken. De hoogte van uw bijdrage kunt u laten afhangen van het aantal keren dat u luistert of download. Van belang is dat wij de kosten kunnen dekken. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL88RABO0373720653 t.n.v. Kerkbeheer Hervormde Gemeente Goudswaard o.v.v. gift digitale preken.

Live meeluisteren
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster