Live meeluisteren


Bekijk onze uitzendingen op Kerkdienstgemist.nl

Online uw financiële gaven geven:
Collecteknop formulier of Collecteknop QR-code

Indien er geen ‘LIVE’ uitzending is of iets anders betreffende audio. Graag per omgaande een sms 06-50296346. Zodat er ruim gelegenheid/mogelijkheid is om voor de prediking de storing te verhelpen.

Kosten online kerkdienst

Aan het online uitzenden en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloads hoe hoger de kosten. Daarom willen we graag een beroep op u doen en u vragen om “eventueel periodiek” een gift over te maken. De hoogte van uw bijdrage kunt u laten afhangen van het aantal keren dat u luistert of download. Van belang is dat wij de kosten kunnen dekken. U kunt uw gift overmaken naar IBAN: NL88RABO0373720653 t.n.v. Kerkbeheer Hervormde Gemeente Goudswaard o.v.v. gift digitale preken.