Vrijwillige Thuishulp “Gouden Handreiking”

Zorgen voor anderen……. ook úw zorg?

De zorg is niet meer wat het is. Een veel gehoorde uitspraak.

Door alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg en onze samenleving zal er steeds meer een beroep gedaan worden op het directe netwerk van burgers. Maar niet iedereen kan voldoende zorg ontvangen van mantelzorgers en buren. Daarom zijn er ook steeds meer vrijwilligers nodig.

De Gemeente Korendijk heeft de kerken benaderd met de vraag of zij bereid zijn vrijwillige thuishulp op te zetten. Goudswaard is het eerste dorp in gemeente Korendijk die op deze manier wil gaan samenwerken. Het afgelopen jaar is er veel werk verzet om de organisatie van het vrijwilligerswerk in goede banen te leiden. Er zijn enkele overleggen met afgevaardigden van de gemeente en kerken geweest en we zijn in gesprek gegaan met de NPV* met als resultaat de start van vrijwillige thuishulp in Goudswaard “Gouden Handreiking”.

Binnen de kerkverbanden in ons dorp is er diverse malen dankbaar gebruik gemaakt van de belangeloze inzet van vrijwilligers in allerlei situaties en wij hopen dat dit verder uitgebreid kan worden met uw steun en inzet.

Er zijn momenteel 3 gemeenteleden bereid gevonden om de taak van coördinator op zich te nemen. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger, meldt u dit bij één van de onderstaande coördinatoren:

Leontine Boender
Jeanet Izelaar
Corine de Vries
Tel. 06 263 329 97
E-mail: goudenhandreiking@gmail.com

We zien uit naar uw aanmelding.

De gezamenlijke kerkenraden en coördinatoren.

*(Nederlandse Patiënten Vereniging; Dit is een vrijwilligersorganisatie met jarenlange ervaring bij het opzetten van
vrijwillige thuishulp in kerken.)

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping