21+ Bijbelstudiegroep

‘Wie eet er vanavond mee?’ is de standaard vraag halverwege de dag waarop we Bijbelstudie hebben. Even een reminder aan de Bijbelstudie en iedereen kan zich weer verheugen op de gezelligheid tijdens de maaltijd die we met elkaar zullen hebben.

In oktober 2016 is er een nieuwe bijbelstudiegroep gestart binnen de gemeente gericht op jongvolwassenen. We willen u en jou kort vertellen wat deze bijbelstudiegroep inhoudt.

Wij zijn een groep jong volwassenen in de leeftijd van 21 tot en met 30 jaar. We komen één keer in de twee weken bij elkaar bij iemand van de groep die zijn huis voor ons openstelt. We hebben hier geen vaste dag in de week voor, maar plannen altijd een paar weken vooruit, zodat (bijna) iedereen altijd kan komen. De Bijbelstudies doen we als groep en onder leiding van onze coach, Robbert Vos. Hij is een aantal keren per jaar aanwezig bij de avonden. Dit helpt ons om onze blik scherp te houden en het is fijn een aanspreekpunt te hebben als er zich onderwerpen of zaken voordoen waar wij als groep niet uitkomen of vragen over hebben.

Tijdens zo’n avond beginnen we met een heerlijke maaltijd en gezellig bijkletsen met elkaar en worden er vaak al wat woorden gewisseld over het stuk wat we die avond behandelen. Na de maaltijd komt de gitaar tevoorschijn en zingen we een aantal liederen met elkaar, waarna we gaan beginnen met de Bijbelstudie. Deze Bijbelstudie bereiden we om de beurt voor en dit doet iedereen op zijn eigen manier. Door vragen van degene die de Bijbelstudie heeft voorbereid, of vragen die in ons opkomen, ontstaan mooie en diepe gesprekken. We sluiten de avond af door met- en voor elkaar te bidden.

Het doel van deze avond is verdieping in ons geloof krijgen, antwoorden vinden op onze vragen die we hebben, onze strijd met elkaar delen en elkaar daarin bemoedigen en wat we leren vanuit de Bijbel weer uitdragen in de wereld waarin we staan. Daarnaast is het doel om verbonden te zijn met elkaar en daarmee met de gemeente.

Als jij dit nu leest en het verlangen hebt met leeftijdsgenoten je te verdiepen in de Bijbel, ben je van harte welkom!

‘Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.’ Hebreeën 10: 23-24

 

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping