Mentorcatechese 16+ Seizoen 2023 – 2024

04-03-2024

Presentatie Les 17

Les 17 Verwerkingsvragen

26-02-2024

Presentatie Les 16

Les 16 Verwerkingsvragen

12-02-2024

Presentatie Les 15

Les 15 Verwerkingsvragen

05-02-2024

Presentatie Les 14

Les 14 Verwerkingsvragen

Bijbelverklaring(en) Les 14

29-01-2024

Presentatie Les 13

Les 13 Verwerkingsvragen

Bijbelverklaringsfoto Les 13

22-01-2024

Presentatie Les 12

Les 12 Verwerkingsvragen

Les 12 Bijbelverklaring

15-01-2024

Presentaties Les 11

Les 11 Verwerkingsvragen

08-01-2024

Presentatie Les 10

Les 10 Verwerkingsvragen

11 December 2023

Presentatie Les 9 Catechese les 9 thema Kerk Wat is de kerk

Bespreek vragen Les 9 bespreekvragen les 9 thema kerk Wat is de kerk

4 December 2023 20:30 uur

Presentatie Les 8 “Vruchtdragen – Wat kan ik doen om te dienen?”

Bespreek vragen Les 8 “Vruchtdragen – Wat kan ik doen om te dienen?”

27 November 2023 20:30 uur

Presentatie “Hoe dien ik mijn naaste”. Les 7

Bespreek vragen Les 7

20 November 2023 20:30 uur

Presentatie “Dienen”

Bespreekvragen Les 6

13 November 2023 om 20:30 uur

Presentatie “Dienen”

Bespreekvragen Les 5

06 November 2023 om 20:30 uur

Presentatie Bidden Les 4

Bespreek vragen Les 4

23 Oktober 2023 om 20:30 uur

Thema Bidden Les 3 uit Just Reader programma

Presentatie Bidden Les 3

Bespreek vragen Les 3

9 Oktober 2023 om 20:30 uur

Presentatie Bidden Les 2

‘Heer, leer ons bidden’ – waarom vroegen de discipelen dit aan Jezus? –

Bespreekvragen Bidden

Notities vraag 1

2 Oktober 2023 om 20:30 uur

Link – Thema: 18 – Bidden les 1

Presentatie Bidden

Bespreekvragen Bidden

Hieronder 1e video (50:18 – 50:42)

Hieronder 2e video 

Mentorcatechese 16+ Seizoen 2022 – 2023

Datums seizoen Catechese 2022 – 2023

Mentor-Catechese 16+ Seizoen 2022-2023

19 Maart 2023 Les 14

Presentatie Les 14

Verwerkingsvragen Les 14

20 Februari 2023 Les 13

Presentatie Les 13

Verwerkingsvragen Les 13

13 Februari 2023 Les 12

Presentatie Les 12

Verwerkingsvragen Les 12

06 februari 2023 Les 11

Presentatie Les 11

Verwerkingsvragen Les 11

30 Januari 2023 Les 10

Presentatie Les 10

Verwerkingsvragen Les 10

09 Januari 2023 Les 9

Presentatie Les 9

Verwerkingsvragen Les 9

05 December 2022 Les 8

Presentatie Les 8

Verwerkingsvragen Les 8

28 November 2022 Les 7

Presentatie Les 7

Verwerkingsvragen Les 7

14 November 2022 Les 6

Presentatie Les 6

Verwerkingsvragen Les 6

7 November 2022 Les 5

Presentatie Les 5

Verwerkingsvragen Les 5

17 oktober 2022 Catechese 16+ groep

Presentaties Les 4

Verwerkingsvragen Les 4

10 oktober 2022 Catechese 16+ groep

Les 3 uit Leer en Leven

Presentatie Les 3

Verwerkingsvragen Les 3

03 Oktober 2022 Catechese 16+ groep

Presentatie Les 2

Bespreekvragen Les 2 God heeft alles geschapen 16+ M catechese

26-09-2022

“God is er” Les 1 uit Leer en Leef

Presentatie catechese Les 1 God is er 16+

bespreekvragen les 1 God is er 16+ catechese

Link TK

Mentorcatechese 16+ Seizoen 2021 – 2022

King Comments Bijbel uitleg

Mentorcatechese 16+Seizoen 2021 – 2022

1e Avond 27-09-2021 

1. 1e Avond 27-09-2021 power-point presentatie

2. 1e Avond 27-09-2021 Statenvertaling uitleg Jesaja 55 1 t/m 7 in pdf 

3. 1e Avond 27-09-2021 Bijbel met uitleg Jes 55 1 t/m 7 in pdf

4. Breugempreek vm 26-09-2021 Samenvatting 

2e Avond 04-10-2021

1. Thema 8.1 Noodzaak van Just readit (Ik kan je niet uitstaan!)

1b. Noodzaak ABCvanhetgeloof video

2. Powerpoint 2e avond 

3. Verwerkingsvragen 2e avond

4. Mediatie uit Klopper 4e kwartaal 2021

5. Foto Luuk in de branding

6. Foto Jonathan licht donker – donker licht 

3e Avond 11-10-2021

1. Thema 8.2 Verzoening  (Hoe kan ik het goedmaken?)

1b. Powerpoint Presentatie

Video vertoond, gezamelijk van Habila

1c. Verwerkingsvragen

2. Ds.Post foto facebook

3. 1 Petrus 2 vers 23 Commentaar uitleg NW-testament 

4. Bijbel in gewone taal 1 Petrus 2 vers 23 

5. Romeinen 12 A

6. Romeinen 12 B 

Vanuit Efeze 4 vers 32, verder tekst met tekst vergeleken. Zoals Mattheus 6 : 14 – Markus 11: 25 – Kolossen 3 : 13 – Galaten 2 : 2

Christus voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren.

https://youtu.be/OXHRbdyss4Y

9. Koeienletters artikel ND 

4e Avond 25-10-2021

1, Thema 8,3 Genade (Waar heb ik het aan verdiend?)

1b. Powerpoint presentatie

1c. Verwerkingsvragen

1d. Ds.P.Klblsm

1e. Ds.Bddng Sr

 • Smartphone – werk – of U Heere
 • in het gemoed
 • 1. verlangen – 2. inhoud(Ja!!!, IK heb u) 3. trekking
 • Woord v God moet je raken bij Bijbel open doen
 • Het maak je klein – nederig – ootmoedig
 • trekking Woord of vrienden
 • Tollenaar – volg Mij
 • Rijke jongeling – verloop alles wat je heb, volg Mij

2. ABC / Genade video

3. Video over de “Witte zakdoek”.

5e Avond 8-11-2021

 1. Thema Verzoend (Ik wil het graag goedmaken…)
 2. Powerpoint Presentatie
 3. Verwerkingsvragen
 4. Uitleg CNT Mattheüs Verwerkingsvragen
 5. Les 1 t/m 5 in preekvorm Kand.C.J.Rijsdijk 07-11-2021 18:00 uur
 6. Notities in klad Preek v Ds Budding jr 31-10-2021 om te bespreken op catechese
 7. Om in gesprek te gaan tijdens catechese
 8. Ds.P.Kleinbloesem voor gesprek exact uitgeschreven preek in ontwikkeling
Les 1 t/m 5 in preekvorm Kand.C.J.Rijsdijk 07-11-2021 18:00 uur

15-11-2021 Les 6

1. Power point Presentatie 9.1 Houvast Christelijke Troost

1b. Les 9.1 uit just reader Thema; Houvast

1c. Video uit Les 9.1 van just reader

2. Verwerkingsvragen Les 9.1

3. Bijbel uitleggingen Johannes 6 : 67 – 71

4. CNT uitleggingen Johannes 6 : 67 – 71

5. RD-artikel bespreken

22-11-2021 Les 7

 1. Les 9.2 uit just reader Thema: Twijvel
 2. Presentatie Les 7 22-11-2021
 3. Verwerkingvragen Les 7 22-11-2021
 4. Inhoudelijk uitleg verwerkingsvragen Mattheus 24 : 36 t/m 51
 5. Artikel ND Habakuk
 6. Romeinen 8 : 18 CNT
 7. Romeinen 8 : 18 John Stott
 8. Romeinen 8 : 18 Tim Keller
 9. Romeinen 7 : 21 – 25 John Stott
 10. Naar aanleiding Ds.Goudriaan Exodus 32 : 9/11 – Dat is, wrevelmoedig, stout, ongebonden, dat zijn nek onder de wetten en wil des Heeren niet buigen wil, Het is een gelijkenis genomen van de beesten, die hun halzen zo hard en stijf houden, dat zij dezelve niet willen buigen naar het believen desgenen die hun juk opleggen of hen met den toom regenen wil

29-11-2021 Les 8

 1. Les 9.3 Zwakheid uit just reader
 2. Presentatie Les 8
 3. Video Presentatie Les 8

06-12-2021 Les 9

 1. Les 9.4 Voorzienigheid uit just reader
 2. Presentatie Les 9
 3. Verwerkinsvragen Les 9
 4. Uitleg CNT Mattheüs 10 : 28 tm 33

13-12-2021 Les 10 Vrij thema

 1. Video
 2. Presentatie Les 10
 3. Bijbelstudie Les 10
 4. Leessleutels Les 10
 5. https://www.youtube.com/watch?v=sVTC_9eh_mE
 6. https://www.youtube.com/watch?v=VtL1lInykMY

19-12-2021 vm Ds. M. van Kooten – Tempel vd Heilige Geest – Tempel vd duivel Zacharia 6 : 9-15

19-12-2021 nm Ds. K. Hak – preek over fotoboek geslachtsregister – Mattheus 1 : 1-17

24-12-2021 Van de schoonheid en de troost

24-12-2021 Kerstnachtdienst om te bespreken op mentorcatechese

25-12-2021 vm Ds. C. Budding – preek – overlegging in ons hart – Lukas 2 : 15-17)
Thema: “Het woord gehoord, gezien én verteld door een herder. Wie brengt het verder?”

26-12-2021 vm Ds. C. Budding – preek – aangenomen – veelkleurigheid bij opgaan zon, zwart-grijs-kleurig – Johannes 1 : 11
Thema: “Een aangrijpend kerstfeest!”

NRC artikel – Geld en status, maar de ziel niet gevoed – Hoe kan het dat ik alles bereikte wat ik altijd wilde, en mij diep van binnen toch leeg voel?

Artikel uit ND krant v 31-12-2021 als gesprekartikel “vastgeklampt”

Artikel ND krant 31-12-2021 “waarden” artikel met oud minister Pronk

Artikel ND krant 31-12-2021 “goede moed”

31-12-2021 Ds.C.Budding Oudejaarsdienst Boete en berouw

01-01-2022 Ds.C.Budding

02-01-2022 Ds.C.Budding horen – opendoen – kastijding uit liefde

Uitleg CNT Openbaring 3 : 20

02-01-2022 Ds.P.Kleinbloesem Ps 146 – Lukas 10 barmhartige samaritaan – Hebreeen 4 : 14-16 – kastijding – verzoeking – vorming

Leswijzer Thema 10 Geloof

Les 10.1 Geloof

Presentatie Les 10.1

Verwerkingvragen Les 10.1

Les 10.2 Geloven

Presentatie Les 10.2

Verwerkingsvragen Les 10.2

Les 10.3 Geloofs(on)zekerheid

Presentatie Les 10.3

Verwerkingsvragen Les 10.3

23-01-2022 Preek Ds Budding Parel notities

Vanuit Job 28 vers 28 verwijzing naar Deut 29 vers 29

Uitleg: Mozes, van vele grote ook toekomende dingen gesproken hebbende, en nog zullen spreken, bedwingt in dit vers de curieusheid en nieuwsgierigheid van wijders te onderzoeken hetgeen in Gods raad verborgen is, en beveelt het volk te blijven binnen de palen van Zijn geopenbaarde Woord, om dat te onderzoeken, te geloven en daarnaar te leven.

23-01-2022 Preek Ds Boers / uitleg 2 Petrus 3 versen 17 en 18

17 U dan, geliefden, nu u dit van tevoren weet, weest op uw hoede dat u niet, door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;. Je bent gewaarschuwd. Je weet alles “van tevoren”. ‘Wees op je hoede’, waak over jezelf en over wat je in Christus bent geworden en hebt gekregen. Als je niet vaststaat, is het gevaar groot dat je wordt “meegesleept”“De zedelozen” dwalen omdat ze geen rekening houden met God en Zijn Woord. Laat je niet met hen in. Ga niet met je zorgen en nood naar hen toe. Ze zullen je alleen maar meeslepen in hun verdorven kijk op de dingen met als gevolg dat je je “eigen standvastigheid” kwijtraakt. Je zult met hen gaan zwalken en in het verderf eindigen, als je niet door Gods genade alsnog terugkeert naar Hem.

V18 18 maar groeit op in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot [de] dag van [de] eeuwigheid. <Amen.>Om daarvoor bewaard te blijven moet je geestelijk opgroeien. ‘Opgroeien’ betekent volwassen en sterk worden. Je moet opgroeien “in [de] genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus”. Het gaat erom dat je je steeds meer van de “genade” van de Heer Jezus bewust wordt, die steeds beter gaat begrijpen en er steeds meer in gaat leven. Denk er vaak aan dat Hij je Heer en Heiland is en hóe Hij dat geworden is. Lees daarvoor Gods Woord. Door het lezen in Gods Woord leer je Hem ook steeds beter kennen, want ook bij het opgroeien in “kennis” gaat het om Hem, “onze Heer en Heiland Jezus Christus”.

Hem komt alle heerlijkheid toe, “nu”, op aarde in je leven van lijden, en straks, in “[de] dag van [de] eeuwigheid”, dat is als de eeuwige volmaaktheid is aangebroken.

31-01-2022

Les 10.4 Geloofsleven

Presentatie Les 10.4

Verwerkingsvragen Les 10.4

Nadere uitleg van verwerkingsvragen Les 10.4 uit Kolossensen 3 : 12 – 17

Leswijzer Thema 11 De Mens

Les 11.1 Beelddrager

Les 11.1 Presentatie

Les 11.1 Verwerkingsvragen

06-02-2022 Ds.C.Budding notities voorbereidingspreek

06-02-2022 Ds.C.Budding voorbereidingspreek Mattheus 22 vers 14 uitleg

09-02-2022 Voorbereidingskring notities

14-02-2022

Les 11.2 Verbroken

Les 11.2 Presentatie

Les 11.2 Verwerkingsvragen

21-02-2022

Les 11.3 Relaties

Les 11.3 Presentatie

Les 11.3 Verwerkingsvragen

1e ND artikel “geef zonder te vragen”

2e ND artikel “veertig dagen tijd”

Les 11.4 Alleen

Les 11.4 Presentatie

Les 11.4 Verwerkingsvragen

21 03-2022

Presentatie: De voetstappen van onze Heere Jezus

Verwerkingsvragen: De voetstappen van onze Heere Jezus

Seizoen 2022/2023

Hoe je kunt geloven met hoofd, hart en ziel ND krant artikel 25 maart 2022

Het wereldleed is nooit ver weg bij de Mathaus Passion ND krant artikel 27 April 2022

Artikel over hoop of kleine stapjes ND artikel Essay

29-05-2022 – Preek Ds.Kleinbloesem – ook 1 Korinthe 2 vers 14, 15

Uitlegging 1e 1 Korinthe 2 vers 14 en 15

Uitlegging 2e 1 Korinthe 2 vers 14 en 15

https://youtu.be/-UEsY-hYw7c

Mannengebedsgroep 04-06-2022 Onderwerp Gebed en wel of niet verhoring

Jacobus 5:16 – 2 Korinthe 12:9

06-06-2022 – 2e Pinksterdag 10.00 uur / Thema: “Ben je echt vrij?”

24-06-2022 “Zes decennia heb ik gebeden, en de ellende lijkt alleen maar toegenomen – Artikel uit ND-krant

13-07-2022 ND/krant artikelen

1e artikel – lijden is een deel van het leven – verandering van denken

2e artikel – niet meer regels, maar een relatie

3e artikel – iets nieuws komt alleen, als het oude afsterft

4e artikel – tweespalt refo´s

14-07-2022 ND artikel – rijke nederlander God nodig?

16-07-2022 ND/artikel – Kom op ooghoogte met jongeren

24-07-2022 Ds.H.J.Catsburg “Welkom in de Strijd” – info voor jongeren

26-07-2022 Kleine letters evangelie video

26-07-2022 Intervieuw kleine letters evangelie

26-07-2022 1e artikel Jezus schrijft in het zand

26-07-2022 2e artikel Jezus schrijft in het zand

29-07-2022 om te bespreken – Conny Luchtenburg wijst op gevolgen “misleidende prediking”: “Kerkgangers zuchten onder bekeringssysteem”

Link artikel: https://cvandaag.nl/premium/92082-conny-luchtenburg-wijst-op-gevolgen-misleidende-prediking-kerkgangers-zuchten-onder-bekeringssysteem/GBUEVVEPUCkjYRwdEhMfchYUGBI

06-08-2022-bespreken-op-mentorcatechese

07-08-2022 Ds.D.Boers 1 Johannes 4 : 8

13-08-2022 uitleg 1 Johannes 4 : 18

61: Dat is, in degenen die hun geloof door de liefde betonen; die waarlijk God en hun naaste liefhebben 62: Namelijk van verdoemd te worden in den dag des oordeels; welke vrees een slaafse vrees genaamd wordt. Want hij spreekt hier niet van de vreze Gods, die het beginsel is van alle wijsheid, welke is een kinderlijk ontzag voor de Goddelijke Majesteit, en zorgvuldigheid om Derzelve niet te vertoornen, alzo die ons wordt geboden

63: Dat is, als wij God en onzen naasten oprechtelijk liefhebben

64: (werpt) Want deze vrees is in de harten en conscienties der zondaren zo vast ingeplant, dat zij als met geweld door een sterk en oprecht geloof buiten het hart gedreven moet worden. Dat wij nu een oprecht geloof hebben, wordt bekend uit de oprechte liefde tot God en onze naaste, waaraan overzulks dit uitdrijven ook toegeschreven wordt

65: Namelijk van verdoemd te zullen worden

66: straffing, dat is, kwelling, angst en benauwdheid des gemoeds, die ophoudt als wij verzekerd zijn van de oprechtheid van ons geloof, hetwelk geschiedt zo door den Geest Gods als door de werken der liefde, dewelke hoe groter zij is, hoe minder de vrees en benauwdheid is

67: Dat is, heeft nog de rechte liefde niet; want zo hij dezelfve had, hij zou deze vreze uitdrijven

29-08-2022 – 1e video Dordtse leerregels – Mentor-catechese

30-08-2022 – 2e video Dordtse leerregels – Mentor-catechese

31-08-2022 – 3 video Dordtse leerregels – Uitverkiezing

01-09-2022 – 4e video Dordtse leerregels – Mentor catechese

02-09-2022 – 5e video Dordtse leerregels – Mentorcatechese

03-09-2022 – 6e video Dordtse leerregels – Mentorcatechese

04-09-2022 – Ds Budding sr. – Thema Bekering