Wat is de VBC?

De Vakantie Bijbel Club (VBC), is een feestelijke ‘actie’ van drie dagen die tijdens de herfstvakantie wordt georganiseerd. De VBC is niet alleen bedoeld voor kinderen uit onze kerk, maar juist ook voor rand- en buitenkerkelijke kinderen en tieners (en hun ouders). De bedoeling is hen in aanraking te brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en te laten zien wat Gods Woord(de Bijbel) in ons leven betekent.

Verschillende activiteiten

De VBC vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen en tieners worden bevestigd in wie ze zijn. Er wordt naar hen gekeken met de ogen van Christus. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches en door verschillende andere activiteiten als knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten, worden kinderen en tieners op het spoor gezet van God en de Bijbel. Al deze onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Verschillende leeftijden

Op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen worden er in een tent bij de kerk de hierboven genoemde activiteiten georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Er is ook op donderdagmiddag en avond een programma voor jongeren vanaf 12 tot en met 16 jaar.  Op de laatste dag van de VBC is er een slotavond met een Sing-in speciaal voor de ouders en andere belangstellenden. De kinderen laten dan zien en horen wat ze tijdens de VBC hebben geleerd.

De kerkdienst van de zondagochtend na de VBC sluit aan op het thema van de VBC dagen. Alle kinderen en ouders zijn dan ook hartelijk welkom.

Nieuwsgierig naar de VBC?

Ben je benieuwd wat er allemaal gebeurt tijdens de VBC kijk dan naar de foto’s, filmpjes en het verslag van dit jaar en vorig jaar.

Wie regelen de VBC?

Het VBC-comité bestaat uit 5 personen.

Annette Benjert
Benjamin Groenenberg
Corine Klijn – Kalis
Gert-Jan Nieuwland
Joanne Moree

Het comité krijgt elk jaar hulp van veel vrijwilligers. Mede dankzij hun inzet en de financiële steun van trouwe sponsors en de kerkenraad lukt het elk jaar om een VBC te organiseren. Bedankt!

 

terugblik VBC oktober 2018

Zoals ieder jaar is er in de herfstvakantie weer een VakantieBijbelClub georganiseerd. We hebben met elkaar een mooie week beleefd, met als kernthema “Welkom Thuis”. Aan de hand van een dagthema hebben we 3 dagen met elkaar nagedacht, gebeden, gezongen en creatief gewerkt over dit thema. We zijn dankbaar dat alles goed is gegaan en dat we veel kinderen hebben kunnen bereiken met Gods goede nieuws. Dit hadden we nooit kunnen doen zonder de hulp van alle bevlogen vrijwilligers. Alle mensen die hebben meegeholpen, op welke manier dan ook, hartelijk bedankt!  Onderstaand een foto-impressie van de diverse activiteiten.

Hartelijke groet,
De VBC-commissie

 

 

 

 

Live meeluisteren
Liturgie
Kerkdienst gemist
YouTube kanaal
Preekrooster