Zondagsschool

Heb jij daar wel eens van gehoord? School op zondag? Wat doe je daar dan? Rekenen, taal, lezen, schrijven? Nee, nog iets veel belangrijkers! Op deze school gebruiken wij maar één boek…… De BIJBEL. Daaruit lezen en luisteren we met elkaar en zo leren we steeds meer. Ook zijn we bij elkaar om met elkaar te praten over het allerbelangrijkste in jouw leven. In de Bijbel zegt God ons wie Hij voor ons wil zijn en hoe wij met God kunnen praten en nog veel meer. Daarnaast worden er ook andere dingen gedaan rondom de Bijbel. Een puzzel, een quiz bijvoorbeeld. En natuurlijk wordt er ook gezongen!

Wie: alle kinderen die op de basisschool zitten.
Waar: in verenigingsgebouw Rehoboth bij de kerk.
Wanneer: iedere zondagmiddag van 14.15 tot 15.15 uur.

Momenteel zijn we in 3 groepen verdeeld:

  • Groep 1 (komt overeen met groep 1, 2 en 3 van de basisschool).
  • Groep 2 (komt overeen met groep 4, 5 en 6 van de basisschool).
  • Groep 3 (komt overeen met groep 7 en 8 van de basisschool).

Elke groep heeft diverse jufs of meesters die om de beurt aanwezig zijn.

Tweede Kerstdag vieren we het Kerstfeest in de kerk. Alle (groot)ouders en andere belangstellenden zijn dan van harte welkom! Er worden teksten opgezegd en liederen gezongen. Ook wordt het Kerstevangelie verteld én een vrij verhaal. Alle kinderen krijgen na afloop van het Kerstfeest een zak lekkers mee naar huis en alle kinderen van de zondagsschool krijgen ook nog een mooi leesboek!

Wil je meer zien en weten, kom dan gerust eens kijken, of bel een juf of meester.

Voor informatie: Mevr. M. Huisman (06-13183256).

Tot ziens op de zondagsschool!

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping