Bijbelkring

Tijdens het winterseizoen wordt er 1 keer per maand in Rehoboth een Bijbelkring gehouden onder leiding van de predikant. ledere belangstellende is daar van harte welkom.

De predikant geeft een inleiding over een gedeelte uit de Bijbel of uit een van de belijdenisgeschriften. Daarna is er, onder het genot van een kopje koffie of thee, gelegenheid voor het stellen van vragen en wordt er met elkaar doorgesproken over de inleiding.

De frequentie van de Bijbelkring wordt vastgesteld in overleg met de andere kerkelijke verenigingen, om rekening te houden met elkaars activiteit. De datum van de Bijbelkring wordt steeds van tevoren aangekondigd in de Klopper.

De Bijbelkring begint om 20.00 uur.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping