Hervormde mannenvereniging Berea

Voorzitter: P. Kranenburg
Secretaris: R. Huisman

De mannenvereniging vergadert in het winterseizoen éénmaal per maand, meestal op de laatste maandagavond van de maand. De avonden worden gevuld met Bijbelstudie aan de hand van het blad “De Hervormde Vaan” Aan de hand van de bij de inleiding behorende vragen wordt dieper op de stof en op het geestelijk leven ingegaan. Voor verdere informatie over de te behandelen stof wordt verwezen naar de maandelijkse berichten in “De Klopper”.

Leden ontvangen het blad “De Hervormde Vaan” gratis; de abonnementskosten worden verrekend met de jaarlijkse contributie.

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping