Vrouwen bijbelstudiegroep ‘Het Levende Woord’

Elke twee weken komen we, met jongere en wat oudere vrouwen van de gemeente,  op dinsdagmorgen vanaf 9:30 uur bij elkaar voor het volgen van de Bijbelstudie uit het blad de Hervormde vrouw. www.hervormdevrouwenbond.nl

We beginnen de morgen met het zingen van een psalm en gebed. Daarna lezen we met elkaar het Bijbelgedeelte dat bij de Bijbelstudie hoort en de tekst van de Bijbelstudie.

Tussendoor zingen we uit de gezangenbundel en is er koffie of thee met wat lekkers, meestal gebakken door een van de aanwezigen.

Vervolgens bespreken we in groepjes van 3 of 4 personen de vragen die bij de Bijbelstudie horen. Het laatste kwartier bespreken we de vragen en antwoorden nog met de hele groep.

Rondom  Kerst en Pasen organiseren we een avond voor alle vrouwen uit de gemeente en daar buiten. Op deze avonden luisteren we naar het Kerst –en Paasevangelie  door teksten, gedichten, een verhaal en het zingen met elkaar.

Wilt u  meer informatie of wilt u lid worden van onze vereniging neem dan contact op met: Irene Moree,  fammoree@hetnet.nl

Kerk TV
Live meekijken
Kerkradio
Live Meeluisteren
Liturgie
Liturgie
Kerkdienst gemist
Kerkdienst gemist
Preekrooster
Preekrooster
Preekseries
Preekserie Schepping